Artist at @AGNEART

Agnė Kišonaitė (LT) >> Create art everyday >>

Speaker

Professional artist, Guiness world record holder

Trend: HOMO UNIQUS

BIO

Agnė Kišonaitė is a artist, Guinness world record holder, graduated from Vilnius Academy of Arts with 3 specialties. As a professional artist, Agne Kisonaite transforms everyday objects into creative art & design. Agnės work include paintings, sculptures, furniture and handmade rug designs as well as art venue staging. With her works and techniques the artist stands out from the Lithuanian field of creators and looks original in the world art context.

In 2015, she created a bird carpet collection that won the national prize “Good Design”. The carpets have been exhibited for several years at international exhibitions: Design Isle in Riga, Domotex in Hanover, IMM Cologne in Cologne, Furniture & light fair in Stockholm, Maison et object in Paris, New Art Museum in Parnu.

The objects from the lipstick have become the artist's business card: "Lipstick Giant" exhibited in Switzerland, "Lipstick Tower" created in Hong Kong, "Courage" for Porsche charity auction in Prague.

Developing the theme of diabetes in her work has been noted by Harvard researchers, for whom the artist is currently creating sculpture.

Throughout the last 8 years, she developed techniques that combine two-dimensional drawings with three-dimensional items to express a modern but vivid art style. Her creations are inspired by themes such as consumerism and artificial beauty.

ABOUT WHAT?

How to create value using garbage?

The artist Agnė Kišonaitė is able to create objects that attract the attention of world galleries, artists or scientists. She will tell you how she learned to merge, what’s from the outlook seems impossible to merge and how to stand out when so much of everything is already created? Having created a number of art objects from waste, A. Kišonaitė will also reveal how to create value through the use of rubbish and share sensitive insights about diabetes. How to endure adversity and turn it into exclusivity?

During the conference, the Pop up Art Gallery will also be open, where Agnė will exhibit her latest work, an interactive 2m x 2.5m painting for the first time. It is made from used cans of beer and lemonade, i.e. from an aluminum deposit. It will be a winch whose wings and body will move as the viewer stands up to a certain point.

BIOGRAFIJA

Agnė Kišonaitė – profesionali menininkė, pasaulio Guinneso rekordininkė, Vilniaus dailės akademijoje baigusi 3 specialybes. Savo kūriniais, jų atlikimo technika, išskirtine tapybos maniera bei naudojamomis medžiagomis menininkė smarkiai išsiskiria iš lietuviško kūrėjų lauko, originaliai atrodo pasauliniame meno kontekste.

2015 metais jos kurta kilimų su paukšteliais kolekcija laimėjo nacionalinį prizą “Geras dizainas”. Kilimai ne vienus metus eksponuoti tarptautinėse parodose: Design Isle Rygoje, Domotex Hanoveryje, “IMM Cologne” Kelne, Furniture & light fair Stokholme, “Maison et object” Paryžiuje, New Art muziejuje Parnu.

Objektai iš lūpų dažų yra tapę menininkės vizitine kortele: "Lūpdažis milžinas" eksponuotas Šveicarijoje, “Lūpdažių bokštas” sukurtas Honkonge, "Drąsa" - Porsche labdaros aukcionui Prahoje.

Plėtojama diabeto tema kūryboje pastebėta Harvardo mokslininkų, kuriems šiuo metu dailininkė kuria skulptūrą.

APIE KĄ?

Kaip sukurti vertę naudojant šiukšles?

Menininkė Agnė Kišonaitė savo kūryboje iš daugelio nurašytų ir išmestų objektų sugeba sukurti pasaulinių galerijų, menininkų ar mokslininkų dėmesį atkreipiančius objektus. Ji papasakos kaip išmoko sujungti, kas atrodytų, nesujungiama ir kaip išsiskirti, kai tiek daug visko jau sukurta? A.Kišonaitė, ne vieną meno objektą sukūrusi iš atliekų, taip pat atskleis, kaip kurti vertę naudojant šiukšles, bei pasidalins jautriomis įžvalgomis apie diabetą. Kaip ištverti negandas ir jas paversti išskirtinumu?

Konferencijos metu veiks ir „Pop up Art“ galerija, kurioje Agnė eksponuos savo naujausią, pirmą kartą plačiajai visuomenei rodomą kūrinį – interaktyvų 2 m x 2,5 m paveikslą. Jis pagamintas iš panaudotų alaus ir limonado skardinių, t.y. iš aliuminio depozito. Tai bus gervė, kurios sparnai ir kūnas judės, kai žiūrovas atsistos i tam tikrą tašką.
PREVIOUS NEXT