ALGĖ RAMANAUSKIENĖ (LT)

Speaker

Algė Ramanauskienė presents the topic “What do Hygge, Wabi-sabi and creativity have in common?“

Algė Ramanauskienė –editor-in-chief of Lithuanian magazine „Lamų slėnis“, founder of the independent contemporary magazine shelf "Love Note".

Many years of experience working on various media channels eventually led Algė to creating her own magazine that would destroy the main publishing stereotypes, present creative Lithuanian community and inspire everyone to search and discover their own unique path.

In her talk Algė will discuss the concept of creativity in the background of fashionable lifestyles (hygge, lagom, slow living, Kinfolk generation, etc.). Things like natural instinct, sometimes – certain living conditions, circumstances, hobbies, tendencies or phenomena encourage us to connect into communities. Communities are a great opportunity for people to discover their niche and audience and present their unique talents and abilities.

WHO SHOULD ATTEND:

People working in the creative industries, creating products and services and looking for their place under the sun.

More: http://lamuslenis.lt

The talk will be held in Lithuanian.

-

Algė Ramanauskienė pristatys temą „Kas bendro tarp Hygge, Wabi-sabi ir kūrybiškumo?“

Algė Ramanauskienė – žurnalo „Lamų slėnis“ vyriausioji redaktorė bei nepriklausomų šiuolaikinių žurnalų lentynos „Love Note“ įkūrėja.

Keliolika metų patirties dirbant įvairiuose žiniasklaidos kanaluose galiausiai Algę paskatino sukurti savo leidinį, kuris griautų leidybos stereotipus, pristatytų kuriančią Lietuvos bendruomenę ir įkvėptų kiekvieną ieškoti ir atrasti savo unikalų kelią.

Algė pasakos apie kūrybingumo sąvoką madingų gyvenimo būdų (hygge, lagom, slow living, Kinfolk generation, etc.) fone. Prigimtinis instinktas, o kartais ir tam tikros gyvenimo sąlygos, aplinkybės, pomėgiai, tendencijos ar reiškiniai mus skatina jungtis į bendruomenes. Jos – puikus šansas atrasti savo nišą ir auditoriją bei pristatyti savo unikalius talentus ir gebėjimus.

KAM BUS ĮDOMU:

Kūrybinių industrijų atstovams, kuriantiems produktus ir paslaugas bei ieškantiems savo vietos po saule.

Daugiau: http://lamuslenis.lt

Algė pranešimą skaitys lietuvių kalba.