INNOVATIONS

Avi Itzkovitch (IL)

Speaker

Designing the Screenless Experience

Kai atsisakome ekranų, patirtis tampa produktu. Avi aptars kaip sukurti prasmingas patirtis pasauliui, kurį valdo ekranai ir kuriame technologijos yra tiesiog visur. Būdamas produktų dizaineriu jis atskleis, kaip jo profesijos atstovai vis dažniau kuria dizainus nebe produktams, o patirtims, kurios ir tampa produktu. Beje, Avi teigia, kad ateityje mes susijungsime su daiktais bei aplinkiniais objektais ir tarp mūsų neliks ekranų.

BIO: Avi Itzkovitch iš Tel Avivo yra šiais laikais vienos paklausiausių profesijų atstovas ir pasaulyje įvertintas specialistas. Jis jau 15 metų dirba dizaineriu, o pastaruosius metus užsiima naujai susikūrusia dizaino sritimi – naudotojų patyrimo dizainu. Taip pat jis yra „UX Salon“ įkūrėjas ir ateities vizionierius. Avi remiasi ne fantazija, o labai aiškiais skaičiais ir patirtimi. Jis teigia, kad ateityje mes susijungsime su daiktais ir aplinkiniais objektais ir tarp mūsų neliks ekranų.


Designing the Screenless Experience

When we remove the screen, the experience becomes the product. Avi will discuss how to create meaningful interactions for a screenless world, where technology is everywhere. As product designers we are now challenged to design interactions for physical objects; beyond designing for the touch screen, we are now designing for the experience, and the experience becomes the product. During this presentation you will see a world where multiple connected devices will seamlessly integrate into our lives, create contextual knowledge from sensor data and generates invisible interactions using human behavior as an interface. You will learn concepts for ambient information display and how to design meaningful interactions for the connected world.

BIO: Tel Aviv based Avi Itzkovitch is a representative of one of the most needed professions and world – renowned specialist. He has been working as a designer for 15 years and in the past years works in the new design area – users’ experiences design. Also, he is the founder of “UX Salon” and the future visionary. Avi does not use fantasy, only very precise numbers and experience. He says that in the future we will join with the items and surroundings and the screens will disappear.