Co-founder & Director @NEDD (AR/VR)

BRUNO SAMPER (FR) >> Perfect Presence in holistic digital experiences >>

Speaker

Bruno Samper, co-founder & director @NEDD - a french multi-awarded creative studio specializing in immersive experiences (AR/VR).

Trend: HOMO DIGITALIS


BIO

After studying art and semiotics, Bruno founded the online magazine “Panoplie.org” in 1998 and explores with many artists the new opportunities offered by a medium still in its infancy: The Internet.

In 2001, “Panoplie.org” became “Panoplie studio”, a company that develops digital interfaces and multimedia productions for cultural institutions and brands such as Kenzo, Arte, the Ministry of Culture, Palazzo Grassi, Veuve Cliquot, Ubisoft, Orange, Lagardère, ING Direct or Rolex. The studio has acquired a solid reputation and has received numerous awards for its work: FWA, Art Directors Club, Golden Hits, Webby Awards, SCAM awards, etc. At the same time, it also develops interactive fiction, games and persistent worlds. Thus in 2002, Bruno designed "Society", the first online game acquired by the French institution “Fonds National d'Art Contemporain”. In 2014, he is co-director and one of the producers of the short film of the American fantasy anthology "ABC's of Death 2". In 2018, Bruno created an award-winning Augmented Reality experience "Enter the room" for the International Committee of the Red Cross, which has participated in numerous festivals, including the Siggraph.

In recent years, Bruno has also been working with Kristina Buozyte on film productions: in 2008, he co-wrote the film "The Collectress", a Franco-Lithuanian co-production (Lithuanian Film Festival Award - Best Film in 2008), in 2012 he is both co-author and artistic director of the film "Vanishing Waves" (which won 24 international awards, including a Méliès d'Or).

Bruno is currently working as experience designer on Augmented Reality for brands like Snapchat or Sephora, he is also developing a science fiction feature film "Vesper Seeds" with the Lithuanian director Kristina Buozyte.

ABOUT WHAT?

How we reappropriate the entire body as an interface to reach the Perfect Presence in holistic digital experiences.

We will see how the evolution of human/machine interfaces, and ultimately their disappearance, has accompanied the transition from information centric to experiential centric. From the past till the future.

The main challenges and goal of the experiential design for the coming decades. Reproducing visible and sensitive reality.

BIOGRAFIJA

Po meno ir semiotikos studijų Bruno įkūrė žurnalą „Panoplie.org”, kuriame kartu su kitais menininkais tyrinėja galimybes, kurias siūlo vis dar savo kūdikystės amžių išgyvenantis, pats sudėtingiausias pasaulio tinklas – Internetas.

2001-aisiais „Panoplie.org” tapo „Panoplie studio” ir pradėjo kurti skaitmenines sąsajas ir multimedijos produkciją kultūrinėms įstaigoms ir tokiems prekių ženklams kaip „Kenzo“, „Arte“, Kultūros ministerija, „Palazzo Grassi“, „Veuve Cliquot“, „Ubisoft“, „Orange, Lagardère“ , „ING Direct“ ir „Rolex“.

Studija įgijo gerą vardą rinkoje ir užsidirbo solidžią reputaciją. Už savo darbus „Panoplie studio” gavo krūvą įvairiausių apdovanojimų – „FWA“, „Art Directors Club“, „Golden Hits“, „Webby Awards“, „SCAM awards“ ir kitų. Tuo pat metu jie užsiima ir interaktyviosios realybės, žaidimų bei atkakliųjų pasaulių vystimu. 2002-aisiais Bruno sukūrė „Society”, pirmąjį internetinį žaidimą, kurį įsigijo prancūzų institucija „Fonds National d'Art Contemporain”.

2018 m. Bruno sukūrė apdovanojimų nusipelniusią papildytosios realybės patirtį „Įeiti į kambarį“ Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, su ja dalyvavo daugelyje festivalių, įskaitant „Siggraph“.

Pastaraisiais metais Bruno taip pat bendradarbiavo su Kristina Buožyte kuriant filmus: 2008 m. bendradarbiavo kuriant scenarijų „Kolekcionierei” (Lietuvos kino festivalio apdovanojimas - geriausias filmas 2008 m.), Prancūzijos ir Lietuvos kartu kurtam filmui. 2012 m. Bruno tapo filmo „Aurora“ bendraautoriu ir meno vadovu. Filmas laimėjo 24 tarptautinius apdovanojimus, įskaitant „Méliès d'Or“.

Šiuo metu Bruno kuria papildytosios realybės dizainą tokiems prekių ženklams, kaip „Snapchat“ ar „Sephora“ bei kartu su lietuvių režisiere Kristina Buožyte kuria mokslinės fantastikos filmą „Vesperio sėklos“.

APIE KĄ?

Kaip mes galime visą kūną paversti sąsaja ir pasiekti tobulą buvimą dabartyje holistinių skaitmeninių patirčių metu?

Iš paslaugų ir informacijos ekonomikos pereiname prie patirties ekonomikos.

Kas yra patirtinis dizainas? Pamatysime, kaip žmogaus / mašinos sąsajų evoliucija ir galiausiai jų išnykimas lydėjo susidomėjimo ir galimybių perėjimą nuo informacijos link patirties. Kaip tai keitėsi peržvelgiant skirtingus laiko intervalus – nuo praeities iki ateities.