The Atomic Garden Vilnius presents

CLARE MCNALLY (DK)

Speaker

Speaker Clare McNally presents the theme "Who has the most power - brands, agencies or government?"

CLARE MCNALLY – Creative Director at McNally Unlimited©

Clare McNally is an award-winning Copywriter, Brand Strategist, Author and Educator who sees endless potential in brands and people. She recently founded McNally Unlimited©, a creative brand consultancy in Copenhagen. Clare is a Guest Lecturer at the Danish School of Media and Journalism (DMJX) in Brand Creation, Art Direction, and Portfolio Presentation. She has been a Cannes Lions Jury member and a speaker at a variety of industry events, including last year’s What’s Next? conference, where she spoke about Brand Innovation.

"With great power comes great responsibility" - a quote attributed to Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt and a Spider-Man story in 1962! This talk will look into and question issues of power, responsibility and integrity in today's turbulent times where we are challenged with many social, economic, environmental and political issues. What role can brands and companies play in creating a better future? We will explore possible solutions through the stories, successes and failures of a variety of agencies, companies and brands.

Clare's talk will be held in English.

More about the speaker: www.mcnally-unlimited.com

WHO SHOULD ATTEND:

People from advertising agencies, designers, clients, brand managers, students and all good people who find having a purpose just as important as having a salary.

-

Pranešėja Clare McNally pristato temą „Kas turi daugiau galios - prekių ženklai, agentūros ar valdžia?"

CLARE MCNALLY – McNally Unlimited© kūrybos direktorė.

Clare McNally – apdovanojimais pasigirti galinti tekstų kūrėja, prekės ženklų strategė, autorė ir pedagogė, žmonėse ir prekių ženkluose matanti neišsemiamą potencialą. Neseniai Clare įkūrė McNally Unlimited© – kūrybinę prekės ženklų konsultavimo kampaniją Kopenhagoje. Svečio teisėmis „Danish School of Media and Journalism (DMJX)“ Clare dėsto prekės ženklų kūrimo, kūrybos direktoriaus ir portfolio pristatymo kursus. Negana to, ji – buvusi Kanų Liūtų komisijos narė bei daugybės kūrybinių industrijų renginių pranešėja. 2017 metais Clare jau lankėsi What’s Next? konferencijoje, kur šnekėjo apie prekės ženklų naujoves.

„Didelė galia lemia ir didelę atsakomybę" - citata, priskiriama Winstonui Churchillui, Franklinui Rooseveltui ir Žmogaus-Voro istorijai 1962 metais. Savo kalboje Clare nagrinės galios, atsakomybės ir integralumo klausimus neramiais šiandienos laikais. Šiuo metu susiduriame su daugybe socialinių, ekonominių, aplinkosauginių ir politinių problemų. Kaip gali kampanijos ir prekių ženklai prisidėti prie geresnės ateities kūrimo? Pranešime Clare, nagrinėdama konkrečius agentūrų, kompanijų ir prekės ženklų sėkmės ir klaidų pavyzdžius, bandys atsakyti į panašius klausimus.

Clare pranešimą skaitys anglų kalba.

Daugiau apie pranešėją: www.mcnally-unlimited.com

KAM BUS ĮDOMU?

Žmonėms iš reklamos agentūrų, dizaineriams, klientams, prekių ženklų vadybininkams, studentams ir visiems geriems žmonėms, kurie mano, kad turėti tikslą taip pat svarbu, kaip ir turėti gerą atlyginimą.