Deimantė Bulbenkaitė (LT)

Speaker

Speaker Deimantė Bulbenkaitė presents the theme “Diversity in visual culture: a modern myth“.

Deimantė Bulbenkaitė – Freelance Branding Consultant.

Deimantė Bulbenkaitė started her first fashion blog „Spintos guru“ when she was still a teenager. Now Deimantė could count at least 10 years of experience working in fashion industry. She has been writing for almost all the biggest magazines and portals in Lithuania as well as consulting lots of Lithuanian fashion brands. Deimantė investigates aesthetic and fashion themes from both – cultural and business perspective.

In her speach she will overview the emerging global practices and the diversity of visual culture. The word "diversity" is definitely the leitmotif of the year 2018. There are more diversities than the adjectives to describe them. It seems that the visual culture should reflect the status quo, shining with contrasts like masculinity / femininity, gay / straight, normal / weird. Yet sometimes it is not that fast to catch up with the trends. Then, the majestic announcements about changes, as we see ourselves and others, are more like the myths and legends and we are left with a shame in front of our eyes.

Deimantė's talk will be held in English.

WHO SHOULD ATTEND:

Everybody, whose work is related with something visible.

-

Pranešėja Deimantė Bulbenkaitė pristato temą VAIZDO KULTŪRA: "DIVERSITY" IR KITOS NEPASIEKIAMOS BŪTINYBĖS

DEIMANTĖ BULBENKAITĖ – laisvai samdoma prekių ženklų konsultantė, žurnalistė.

Dar paauglystėje įkūrusi pirmąjį lietuvišką mados tinklaraštį „Spintos guru“, šiandien Deimantė Bulbenkaitė gali skaičiuoti dešimtį metų patirties mados industrijoje. Rašiusi bene visiems didiesiems šalies leidiniams bei konsultavusi nemažą grupę lietuviškų mados ženklų, ji estetikos ir mados temas nagrinėja tiek iš kultūrinės, tiek verslo perspektyvos.

Konferencijos metu ji apžvelgs besimezgančias globalias praktikas ir vizualinės kultūros įvairovę, sukeldama minčių apie jos nepasiekiamumo siekiamybę.

Žodis "diversity" - neabejotinas 2018-ųjų leitmotyvas, o įvairovių turime daugiau nei būdvardžių joms apibūdinti. Rodos, ir vizualinė kultūra turėtų atspindėti status quo, mirgantį kontrastais masculinity/femininity, gay/straight, normal/weird. Tačiau kartais paskui trendus suspėti nepavyksta. Ir tada skambūs pareiškimai apie pokyčius, kaip matome save ir kitus, labiau primena mitus ir legendas, o prieš akis telieka svetima gėda.

Deimantės pranešimo kalba – lietuvių.

KAM BUS ĮDOMU?

Visiems, kieno veikla susijusi su tuo, ką galima pamatyti.