Muziejus / Projekcija / Sofa Koja

Elektrotechnikos gamyklos ELFA istorija

Artist

Elektrotechnikos gamykla ELFA

Daugelis žmonių praeidami pro tam tikrus objektus ar apsilankę naujose vietose retai susimąsto apie jų istoriją. Loftas Fest’19, be kadaise čia egzistavusios ELFA gamyklos, nė nebūtų įvykęs. Gamyklos pastatams iškilus iš karto po Antrojo pasaulinio karo juos pastačius vokiečių karo belaisviams, gamykla spar čiai plėtėsi. Ji specializavosi lietuviškos audiotechnikos, kaip patefonai ar magnetofonai, bei buitinių variklių gamyba. ELFĄ galima laikyti atskiru miestu, kuriame ne tik darbavosi kelios darbuotojų dinastijos, tačiau veikė kirpyklos, parduotuvės, kavinės, valgyklos, buvo leidžiamas laikraštis, būrėsi sporto ir muzikos komandos. Ši ekspozicija padės lankytojui iš arčiau susipažinti su buvusios ELFA gamyklos istorija bei jos produkcija.

Electronicworks factory ELFA

A lot of people walking by certain buildings or objects or by visiting new ones don't often think about the history of a certain place. Loftas Fest'19, wouldn't be possible without the existense of the ELFA factory. After World War II the foundation of the new factory was set, not by typical workers but by the German prisoners of war, after that the factory was growing fast. The main Specialization of the factory was to produce Lithuanian audio equipment like record players, reel to reel tape recorders and small electric motors. ELFA is not a typical Soviet factory but a unique one, that was a separate city. Here dynasties of families worked here. The factory had its own barber shop, dentist room, news papers, canteens, stores, sports and musical teams. This exposition will help the visitor to come closer to explore the history of the famous ELFA factory.