Freaky foxx

Artist

Esame FreakyFoxx ir kuriame minimalistinius, konceptualius papuošalus iš porceliano, bei perteikiame kitokias šios medžiagos savybes, negu daugelis yra pratę. Esame pirmieji Lietuvoje pradėję į porcelianą žiūrėti kitu, neįprastu kampu ir išėję iš nusistovėjusių standartų bei normų. Mes gaminame nešiojamą meną, kuris gražus savo paprastumu, tačiau nėra paprastas. Gali žiūrėti į papuošalą iš įvairių kampų ir kiekvieną kartą vis pamatysi kažką ko nematei prieš tai.