Creative director AT @PSYCLE INTERACTIVE

Haris Amiel Hevia (ESP/ VEN) >> How do we want to be remembered?

Speaker

Copywriter, creative director, UX strategist and ‘wannabe’ photographer

Trend: HOMO ACTIVISTUS / HOMO DIGITALIS

BIO

Born in Venezuela and based in Barcelona since the start of the millennium.

Started his career in traditional advertising working for some well renowned networks such as Leo Burnett, JWT or Publicis. Some years ago he jumped the digital advertising wagon and currently works as Creative Director of Psycle Interactive, a UK based company, specialized in digital crafting and new technologies for top clients such as Google, Armani, Getty Images and Ubisoft, among others.

His work has been recognized in many national and international festivals such as Cannes, London, Eurobest or Laus receiving multiple accolades including 3 Grand Prix.

During his extensive career he has helped many clients to sell their products and build their brands and while that makes him proud, he also has some regrets. In his earlier years, he largely conspired with his creative skills to make people smoke, drink, and eat more junk food while contributing to perpetue an unrealistic image of beauty and lifestyle.

He’s now looking for redemption by sharing his experiences and roasting himself in his own bio but his questionable overuse of irony and cynicism may have casted him forever.

ABOUT WHAT?

Ethocreativity - How do we want to be remembered?

How long will it take before a Twitter revolution starts over the deceiving purpose of the small size of the legal texts in advertising? How soon is the day when the copywriter premise of ‘polishing the benefits while disguising the flaws’ of a product will be questioned as a toxic practice? And more importantly,, when will be the glorious day when we replace human talent in every digital advertising with cat memes?

A light-hearted conversation around the future of creativity and digital crafting, reflecting on the fact that despite the huge transformation that our sector has suffered during the last decade with the rise of digital advertising and social media, the general industry ethos still hasn’t changed that much as its core.

The potent amplification that has exploded with social media and the reflexive trend of our current times haven’t yet fully catched up with advertising. Oftentimes commonplace ‘advertising tricks’ are used in ways that borderline conflictive areas where the line between good and bad practices get blurred.

It’s time to use our natural (and artificial, why not?) intelligence to have an introspective look to our collective self so we can work on our issues to reach the balance of commitment and pure joy necessary to reach the holy grail of digital enlightenment that only one species in the digital world has reached so far: the cat meme.

BIOGRAFIJA

Haris Amielis Gimė Venesueloje ir įsikūrusi Barselonoje nuo tūkstantmečio pradžios. Haris yra copywriter, kūrybinis direktorius, UX strategas ir „norintis“ fotografas.

Pradėjo savo karjerą tradicinės reklamos srityje, dirbdamas garsiuose tinkluose, tokiuose kaip Leo Burnett, JWT ar Publicis. Prieš keletą metų jis šoktelėjo į skaitmeninės reklamos vagoną ir šiuo metu dirba JK įsikūrusios bendrovės „Psycle Interactive“, kuri specializuojasi skaitmeninio amato kūrimo ir naujų technologijų srityje, kūrybos direktoriumi, tokiais kaip „Google“, „Armani“, „Getty Images“ ir „Ubisoft“.

Jo darbas buvo pripažintas daugelyje nacionalinių ir tarptautinių festivalių, tokių kaip Kanai, Londonas, „Eurobest“ ar „Laus“, gausiantys daugybę apdovanojimų, įskaitant 3 „Grand Prix“.

Per savo didelę karjerą jis padėjo daugeliui klientų parduoti savo gaminius ir sukurti savo prekės ženklus. Tuo jis didžiuojasi, tačiau taip pat turi tam tikrų apgailestavimų. Ankstesniais metais jis daugiausia rūpinosi savo kūrybiniais sugebėjimais priversti žmones rūkyti, gerti ir valgyti daugiau greito maisto, tuo pačiu įamžinant nerealų grožio ir gyvenimo būdo įvaizdį.

Dabar jis nori atpirkimo, pasidalydamas savo patirtimi ir keikdamasis savo paties biografijoje, tačiau abejotinas perdėtas ironijos ir cinizmo panaudojimas jį galbūt sukrėtė amžiams.

APIE KĄ?

Moralinis kūrybingumo veidas – kaip norime, kad mus atmintų?

Kiek užtruks, kol „Twitterio” revoliucija išstums trumpus ir apgaulingus reklaminius tekstus? Kada tekstų kūrėjų mantra – „Išryškink privalumus, paslėpk trūkumus”, bus pradėta laikyti toksine praktika? Ir svarbiausia, kada ateis ta didi diena, kai mes pakeisime žmonijos talentą skaitmeninės reklamos srityje kačiuku memais?

Kokia kūrybingumo ir skaitmeninės meistrystės ateitis? Nepaisant to, kokią didelę transformaciją dėl socialinės medijos ir skaitmeninės reklamos patyrė ši industrija, jos moralinės vertybės iki šiol beveik nepakito. Nors socialinėje medijoje dabartinių laikų refleksija seniausiai iššovė, tačiau reklamos verslo tai dar beveik nepalietė. Vis dar itin dažnai naudojami reklaminiai triukai atsiduria ant neaiškios ribos tarp geros ir blogos praktikos.

Atėjo laikas naudoti savo (ir dirbtinį, kodėl ne?) intelektą ir pažvelgti vidun, į kolektyvinę sąmonę bei susitvarkyti su iššūkiais iki šiol trukdžiusiais pasiekti atsakomybės ir tyro džiaugsmo balansą. Jis būtinas, norint patirti skaitmeninį nušvitimą, kurį iki šiol šiame pasaulyje pavyko pasiekti tiktai vienai rūšiai – katinėlių memams