soul healer @SANVAJA

IEVA ŽIGONĖ (LT) >> Workshop / Conscious pursuit of goals >>

Speaker

Conscious living coach at Sanvaja

Trend: HOMO HOLISTICUS

BIO

Ieva Žigonė has been engaged in the conscious creation of reality by consciously controlling one's mind, thoughts, and states for 10 year already. With a long work experience as an advertising project manager in the advertising market, she was 28 years old when she quit everything and went into her exploration of the subconscious. On several occasions, she has travelled to Peru with the local shamans to explore the possibilities of our minds and the way of functioning of the reality where we live in. Ieva is currently active in organising retreats in various countries around the world, helping hundreds of people unleash their highest potential through seminars and lectures, she published the book “Creation of Conscious Reality” in 2019, and has founded the Sanvaja community of over a thousand people. In her report, Ieva will talk about our tremendous opportunities to influence our reality by means of our thoughts.

WORKSHOP

Conscious pursuit of goals

Most of us do not even realise how strongly our thoughts influence our lives. Thoughts are invisible and immeasurable, but scientists have succeeded in identifying the astounding fact that thoughts affect matter. In the presentation, I will demonstrate both in theory and in practice how we can use these scientific discoveries to build our success. We all consciously or unconsciously program our reality with different thoughts and feelings, even without realising the great potential we have. During the presentation, I will reveal these opportunities and it is up to you to decide whether or not to use them. Modern business developers are already aware of the importance of the internal state of employees for the end result. More and more leaders are talking about the benefits of meditation and the most successful people are constantly practicing it. Building a truly progressive business, idea, or campaign is no longer enough just to have a good strategy and be active. Are you ready for a new quality of success in your activities and life?

BIOGRAFIJA

Ieva Žigonė jau 10 m. užsiima sąmoningu realybės kūrimu, sąmoningai valdydama savo protą, mintis ir būsenas. Ilgą laiką dirbusi reklamos rinkoje projektų vadove, jau būdama 28 m. viską metė ir leidosi į savo pasąmonės tyrinėjimus. Kelis kartus ji vyko į keliones Peru su vietiniais šamanais, kuriose tyrinėjo mūsų proto galimybes ir kaip iš tiesų veikia realybė, kurioje gyvename. Šiuo metu Ieva aktyviai organizuoja sąmoningumo stovyklas įvariose pasaulio šalyse, šimtams žmonių padeda atskleisti savo aukščiausią potencialą vesdama įvairius seminarus ir paskaitas, 2019 m. išleido knygą „Sąmoningas realybės kūrimas“ ir yra įkūrusi „Sanvajos“ bendruomenę, vienijančią virš tūkstančio žmonių. Pranešime Ieva papasakos apie didžiules mūsų galimybes mintimis daryti įtaką savo realybei.

DIRBTUVĖS

Sąmoningas tikslų siekimas

Daugelis iš mūsų net nesusimąstome, kaip stipriai mūsų mintys daro įtaką mūsų gyvenimui. Nors mintis yra nematoma ir neišmatuojama, vis dėl to mokslininkams pavyko nustatyti stulbinamą faktą, kad mintys daro įtaką materijai. Pranešimo metu teoriškai ir praktiškai parodysiu, kaip šiuos mokslinius atradimus galime išnaudoti savo sėkmės kūrimui. Mes visi sąmoningai arba nesąmoningai programuojame savo tikrovę įvairiomis mintimis ir jausmais, net nesuvokdami kokias dideles galimybes turime. Pranešimo metu atskleisiu šias galimybes ir jūs patys galėsite nuspręsti, išnaudoti jas ar ne. Modernių verslų vystytojai vis labiau suvokia darbuotojų vidinės būsenos svarbą galutiniam rezultatui. Vis daugiau lyderių kalba apie meditacijos naudą ir sėkmingiausi žmonės nuolat tai praktikuoja. Norint sukurti tikrai progresyvų verslą, idėją ar kampaniją jau nebeužtenka tik geros strategijos ir įdirbio. Ar esate pasiruošę naujai sėkmės kokybei savo veikloje ir gyvenime?