mural

IUSTAS: „Tūsomobilis“ (LT)

Designer/Artist

LT

IUSTAS (LT)

„Tūsomobilis“

Lietuvių menininkas Justas Pranevičius pasivadinęs IUSTAS pseudonimu gyvena ir kuria Vienoje, Austrijoje. Jo tūsomobis – tai senutėlis„VW Golf“pro kurio langus sklinda rožinė šviesa. Tačiau tūsomobolis simbolizuoja visai ne vakarėlį, o potyrio energiją ir impulsyvumą. Tai gryno, spontaniško ir nekasdieniško veiksmo metafora. O kai kam galbūt – pirmųjų jaunystės pasivažinėjimų su draugais prisiminimas.

EN

IUSTAS (LT)

“Party car”

Lithuanian artist Justas Pranevičius, who goes by the pseudonym of IUSTAS, lives and works in Vienna, Austria. His party car is a rickety old VW Golf with rose-tinted windows. But this party car is not here to symbolise a party, but rather the energy and impulsivity of experience. It is a metaphor for pure, spontaneous and out-of-the-ordinary action. And for some it might even be a memory of the first rides of their youth.