Jurgis Tarabilda ir Aistis Kavaliauskas (LT)

Artist

LT

JURGIS TARABILDA ir AISTIS KAVALIAUSKAS (LT)

„1/4 laisvės“

„1/4 laisvės” tai Aisčio Kavaliausko ir Jurgio Tarabildos sieninė tapyba sukurta remiantis Frédéric Auguste Bartholdi skulptūra „Laisvės statula“. Šis kūrinys tai „Laisvės statulos“ fragmentas kurtas siekiant išlaikyti originalios skulptūros dydį ir proporcijas. „1/4 laisvės“ siūlo žiūrovui patirti šią pasaulinio garso laisvės ikoną jai nebūdingoje erdvėje, taip kviečiant permastyti laisvės idėją ir problematiką šiuolaikinio politnio ir socialinio gyvenimo kontekste. Tokią viešos erdvės intervenciją menininkai suvokia kaip nepiktybinį postūmį laisvės idėjos svarstymams tiek lokaliai, tiek globaliai.


ENG

JURGIS TARABILDA & AISTIS KAVALIAUSKAS (LT)

„1/4 of Freedom“

„1/4 of Freedom“ is a wall painting of Aistis Kavaliauskas and Jurgis tarabilda, which was created based on Frédéric Auguste Bartholdi sculpture „Statue of Liberty“. The work is an image of the „Statue of Liberty“ which aims to remain the size and proportions of the real sculpture but depicts only one fragment. While reflecting the work in Naujamiestis artists also try not to lose the architectural logic of „Statue of Liberty“. This way a touristic function of the object is changed to the daily routine of people who work there. „1/4 of Freedom“ suggests spectators experience this world famous freedom icon in an unusual context and expression as well as reflect the idea and problems of freedom in the perspective of many voices. The idea of this work is a poetic gesture which responds to cultural exchange.