Prekės ženklų strategė @FOLK agentūra

Justina Muralytė >> Reframing single: the global rise of self-partnered >>

Speaker

Brand Experience Strategist at FOLK agency

Trend: HOMO INDIVIDUALIS

BIO

Justina is Brand Experience Strategist at FOLK branding agency, who would rather call herself a solution and system designer. Every day in her work she combines education in political science, her extreme inclination to searching for a reasons as well as her complex professional and academic experience. The jobs she’s been involved vary from the Deputy Director at the International Advertising School to the copywriter and a freelance strategist.

From branding to packaging, from experiences to integrated platforms, from corporate B2B to passion projects Justina is the left hemisphere behind every journey from problem to solution. Together with a distinctive team of designers she has been branding and rebranding an impressive variety of clients: from fast-food chains, events, even artists… to cities, universities, law firms, and governmental institutions.

ABOUT WHAT?

Reframing single: the global rise of self-partnered

Single is a terrible thing to waste: a growing global trend of being self-partnered & business opportunities behind it.

To fully understand trends and shifts in business we first need to understand how society is changing. One of the most apparent paradigm shifts concerns the sphere of singledom - outdated assumptions of singlehood are being challenged by an empowered, affluent group embracing the single life for the joy and the freedom it provides—rather than mourning it as a state of lack, incompletion or inadequacy.

Why should we care? - you might ask. Well, demographically speaking, single people are more powerful than ever before, in the US alone that's more than 45 percent of all Americans aged 18 or older. Lithuania too is in the group of Northern European countries, where the share of one-person households is above 40%.

As singlehood becomes a more normalized and positive choice, single consumers are pushing back against patronizing marketing and narratives and will increasingly reject brands that do not frame their experience as it is – something rewarding and fulfilling. So, while most of the brands and businesses target the typical family of four, they miss a huge part of society, where educated, high-income people reside. Furthermore, changes are apparent not only economically speaking - the lexicon is moving towards words like self-partnered rather than single & singlism is treated as badly as racism.

BIOGRAFIJA

Justina - strategė ženklodaros ir dizaino agentūroje FOLK. Kaip pati sako, verčiau save vadintų dizainere - sprendimų ir sistemų, kasdien savo darbe jungianti politikos mokslų išsilavinimą, ekstremalų polinkį į pagrįstumą bei įvairiasluoksnę profesinę ir akademinę patirtį. Šiuo metu FOLK ji atsakinga už klientų prekės ženklų vystymą bei kompleksinius dizaino projektus. Drauge su išskirtine dizainerių komanda ji kūrė ir perkūrė prekės ženklus labai spalvingam klientų ratui: nuo greitojo maisto tinklų, renginių, net menininkų… iki miestų, universitetų, advokatų kontorų ir valstybinių institucijų. Vien 2019 metais FOLK projektai 12-ą kartų buvo apdovanoti ir nominuoti tarptautiniuose apdovanojimuose, o vienas asmeniškiausių Justinos vedamų projektų, lokalaus turizmo platforma Neakivaizdinis Vilnius buvo pripažinta kaip sėkmingiausia turizmo iniciatyva Lietuvoje.

APIE KĄ?

Vienišių negalima praleisti. Pasaulis vis labiau atkreipia dėmesį į augančią žmonių grupę, sąmoningai pasirinkusią kurti gyvenimą be partnerio. Kokios galimybės verslui slepiasi už šios tendencijos?

Norint pilnai suprasti tendencijas ir pokyčius versle, pirmiausia reikia įsigilinti į visuomenėje vykstančius procesus. Vienas iš didžiausių pokyčių – požiūris į vienišius. Daugelis stereotipinių prielaidų apie socialinę grupę sąmoningai nusprendusią pasirinkti gyvenimą be šeimos beviltiškai paseno. Jas keičia naujas požiūris – toks gyvenimo pasirinkimas teikia laisvę, galią ir džiaugsmą, o ne trūkumą ir nelygybę šeimas sukūrusiųjų atžvilgiu.

Kodėl tai turi rūpėti? Na, žvelgiant iš demografinės pusės matyti, kad vienišiai tampa viena galingiausių socialinių grupių. JAV tokie žmonės sudaro net 45 procentus visų gyventojų 18plius amžiaus grupėje. Lietuva taip pat priklauso grupei Šiaurės Europos šalių, kur vienišių dalis sudaro net 40 procentų visų gyventojų.

Gyvenimas pačiam sau tampa visiškai priimtinu reiškiniu, pozityviu pasirinkimu, todėl vienišiai pradeda protestą prieš prekinius ženklus, kurie jų pasirinkimą vis dar įvardija kaip trūkumą. Tad dauguma prekinių ženklų, vis dar nusitaikę į tipinę keturių asmenų šeimą, labai daug praranda. Jų reklaminiai veiksmai nepasiekia didžiosios dalies pasiturinčių ir išsilavinusių žmonių. Pokyčiai jaučiami net ir žodyne – vienišiai nebenori būti vadinami senberniais ar senmergėmis (tai šiuo metu prilyginama kone rasizmui). Pasaulyje jie nori būti įvardinami kaip tie, kurie gyvena patys sau.


PREVIOUS NEXT