Nebula presents

NAOMI ROTH (FR)

Speaker

Naomi Roth presents the theme: “What is the impact of virtual reality on the human kind.“

Naomi Roth – expert in virtual reality, lecturer, creative disrupter.

VR is making a significant impact on the different fields in the society. In her keynote VR guru Naomi will try to explain what exactly is this impact of virtual reality on the humans. She will talk about all the applications of VR that are not well known and show that this technology touches already all aspects of the society worldwide. She will also touch upon questions like how humans and other species see the world and how we can use virtual reality to take control of reality?

Naomi's talk will be held in English.

WHO SHOULD ATTEND:

Everyone, but especially the ones that are interested in the immersive technologies, their future and current applications.

-

Naomi Roth pristato temą: „Koks yra virtualios realybės poveikis žmonijai?"

Naomi Roth - virtualios realybės ekspertė, dėstytoja, verslininkė-inovatorė.

Virtuali realybė (VR) daro vis didesnę įtaką įvairioms visuomenės sritims. Savo pranešime VR guru Naomi stengsis paaiškinti, koks tiksliai yra tas virtualios realybės poveikis žmogaus prigimčiai. Ji kalbės apie VR pritaikymo būdus, kurie dar nėra gerai žinomi bei bandys parodyti, jog ši technologija yra susijusi su visais žmonijos aspektais. Kiti pranešime keliami klausimai – kaip žmonės ir kitos rūšys mato pasaulį ir kaip mes galime panaudoti virtualią realybę tam, kad galėtume geriau kontroliuoti tikrovę?

Naomi pranešimą skaitys anglų kalba.

KAM BUS ĮDOMU?

Visiems, o ypač technologijomis ir jų ateitimi besidomintiems žmonėms.