IMPROPER WALLS

Perk_up: “Let's Play for Freedom“ (AUT)

Artist

LT

PERKUP (AUT)

„Pažaiskime už Laisvę“

Paulas Riedmülleris aka Perkup gyvena ir kuria Vienoje, Austrijoje. Visą gyvenimą įkvėpimo ieškojęs jį supančioje aplinkoje, jis nuolat fiksuoja įsimintiniausius vaizdus ir vėliau juos įamžina koliažo technika ant betoninių miesto sienų. „Žodis LAISVĖ mano galvoje ir tai kas mus atitolina nuo tos tikrosios laisvės. Apsaugok mane nuo to, ko noriu aš. Karo debesys kabo laisvame danguje. Ieškok ir rasi. Meilė yra tikrasis atsakymas, meilė yra laisvė,“ – teigia menininkas.


ENG

PERKUP (AUT)

“Let's Play for Freedom“

Paul Riedmüller aka Perkup lives and creates in Vienna, Austria. All life he searches for the inspiration in his surroundings, constantly memorizes the most memorable views and later implements them into city walls with collage technique. According to Perkup: „The word freedom is in my head and what distances us from that real freedom. Save me from what I want. The clouds of the war hang out in free sky. Search and you will find. Love is a true answer, love is freedom“