Chocolate presents

TOMAS NEMURA (LT)

Speaker

Tomas Nemura presents the theme “What’s Next in Content?“

Tomas Nemura – head of the „Choco Agency“, one of the main Lithuanian digital agencies.

Brands like Tele2, Wrigley, Nescafe, Skittles, Maxima and many more were on Tomas Nemura list of customers for many years. Tomas have been consulting the biggest brands in Lithuania. In his keynote he will tell you how to keep track of your customers in their favorite jogging track – the Internet. Tomas believes, that social media channels are an integral part of the modern world of advertising.

"Fake it till you make it" has always been one of the Internet's phenomena. But right now this is happening on a crazy scale. It seems that people would fake anything to get the desirable attention on the Internet. Can we create fake brands, products and even our own personality? In his speech Tomas will answer these questions. We've already heard that the answers will be - yes, yes, and yes.

WHO SHOULD ATTEND:

Everyone who believes that the future belong to internet. Everyone who believes that the future does not belong to internet.


Tomas Nemura konferencijoje pristatys temą „Kas juda turinys?“

Tomas Nemura – vienos pagrindinių Lietuvos digital agentūrų „Choco Agency“ vadovas.

Jo klientų sąraše – „Tele2“, „Wrigley“, „Nescafe“, „Skittles“, „Maxima“ ir daugybė kitų. Daugelį metų stambiausius prekinius ženklus Lietuvoje konsultavęs Tomas Nemura papasakos, kaip suspėti paskui savo vartotojus jų mėgstamiausiame bėgimo takelyje – internete. Tomas įsitikinęs, jog socialiniai media kanalai – lygiavertė šiuolaikinio reklamos pasaulio dalis.

„Fake it till you make it“ visada buvo vienas iš interneto fenomenų. Bet būtent dabar tai vyksta beprotišku mastu. Dėl dėmesio internete žmonės suklastotų bet ką. Ar galime kurti netikrus prekinius ženklus, produktus ir savo paties asmenybę? Savo kalboje Tomas atsakys į šiuos klausimus. Girdėjome, jog atsakymai bus – taip, taip ir taip.

KAM BUS ĮDOMU?

Visiems, kurie įsitikinę, jog ateitis priklauso internetui. Visiems įsitikinusiems, kad ateities internete nėra.