JCDecaux presents

VADIMAS KOMARSKIS (LT)

Speaker

Speaker Vadimas Komarskis presents the theme “How technologies turned media upside down and how to use it to the maximum?“

VADIMAS KOMARSKIS – JCDecaux Head of Marketing for Baltic countries.

Vadimas is working in the field of marketing, advertising, media and communication. For the last 20 years spent in B2B marketing he tried almost every possible area – from construction company and office supplies to outdoor advertising. Now he gladly confesses: „ „I‘m out of home“ for already 12 years and I‘m very happy about it!“

His keynote is about the impact of IT and technology on media with special emphasize on Outdoor media – the oldest one to exist. How changes in technology affect the way media communicates with people and how everything has been put on their heads... again.

Vadimas talk will be held in Lithuanian.

WHO SHOULD ATTEND:

Advertising creatives, media professionals, business marketing managers and anyone considering about their future career choice.

-

Pranešėjas Vadimas Komarskis pristato temą „Kaip technologijos apvertė mediją aukštyn kojomis ir kaip tai išnaudoti 100%?“

VADIMAS KOMARSKIS – JCDecaux rinkodaros vadovas Baltijos šalims.

Vadimo darbo sritis – rinkodara, reklama, medija ir komunikacija. 20 metų praleidęs B2B rinkodaroje, keitęs sritis nuo statybų bendrovės ir biuro reikmenų iki lauko reklamos, Vadimas prisipažįsta: „Esu „out of home“ jau 12 metų ir labai tuo džiaugiuosi!“

Savo pranešime jis papasakos apie IT ir technologijų poveikį žiniasklaidai, ypatingą dėmesį skirdamas lauko reklamai (Outdoor media), kaip seniausiai egzistuojančiai. Kaip technologijų pokyčiai veikia žiniasklaidos komunikavimo būdus su žmonėmis ir kaip viskas buvo padėta ant jų galvų... vėl.

Vadimas pranešimą skaitys lietuvių kalba.

KAM BUS ĮDOMU?

Reklamos kūrėjams, medijų specialistams, įmonių rinkodaros vadovams ir visiems, svarstantiems apie karjeros srities pasirinkimą.