Family doctor

Valerijus Morozovas (LT) >> Office wellness and Burnouts >>

Speaker

Valerijus Morozovas, family doctor

TREND: HOMO HOLISTICUS

BIO

Valerijus Morozovas began his career in the medical sector from his lowest position, which gradually progressed to a doctor at the University and a lecturer at Vilnius University. Receptionist, Nurse, Ambulance Doctor, Later Residency, Family Doctor, Blood Center Doctor, Administrative Job: 5 years Medical Director in Private Health Care, Residency Manager, then Lecturer at VU, Again Simple Family Doctor with no desire to lead others - all medical aid delivery arrangements seen and tucked inside. It is clear that criticism of the order emerged: one of the pioneers of the Lithuanian medical movement, a member of the steering group and later of the board, providing constant critical statements in the press, one of the first "banned" on healthcare minister Veryga Facebook page. Valerijus Morozovas has realized that chatter is easier than cure, so he is active in the media, is a regular contributor to DELFI.LT, and since March is the author and presenter of DELFI.TV new show. He is married, has two children from his first marriage, and no other marriage yet.

ABOUT WHAT?

How to survive office life?

Family doctor Valerijus Morozovoas will reveal a very important secret – How to survive office life? While working in office we are beeing indoors, uncomfortable positions, with repetitive movements, communicating with uninteresting people, and spending the greater part of the light day and active period. It is not acceptable for our body, which was created to run sand barefoot and hungry during cold and heat. And we pay for it: our health, our well-being, our emotions, our energy, and we look for help in pharmacies and clinics. What are we doing wrong and how can we prevent it? How to awake without coffee and fall asleep without alcohol?

BIOGRAFIJA

Valerijaus Morozovo daug pristatinėti nereikia. Daktaras iki kaulų smegenų, nevengiantis pažerti kritikos visai medicininei sistemai.

Darbą medicinoje Valerijus pradėjo nuo žemiausių pareigų ir palengva kilo iki Universitetinės įstaigos gydytojo ir VU lektoriaus. Registratūros darbuotojas, slaugius, greitosios medicinos pagalbos gydytojas, vėliau rezidentūra, šeimos gydytojas, gydytojas kraujo centre, administracinis darbas: 5 metai medicinos direktorius privačioje gydymo įstaigoje, rezidentūros vadovas, vėliau lektorius VU, vėl paprastas šeimos gydytojas be jokio noro vadovauti kitiems - visa medicininės pagalbos tiekimo tvarka jo matyta ir čiupinėta iš vidaus. Aišku, kad atsirado kritikos tvarkai: Valerijus - Lietuvos medikų sąjūdžio vienas iš pradininkų, iniciatyvinės grupės, o vėliau valdybos narys. Po nuolatinių kritiškų pasireiškimų spaudoje, buvo vienas pirmųjų "užbanintas" Verygos Facebooke. Suprato, kad plepėti lengviau nei gydyti, todėl dabar aktyviai reiškiasi medijoje, yra vienas nuolatinių DELFI autorių, o nuo šių metų kovo mėnesio - DELFI.TV laidos autorius ir vedėjas. Vedęs, iš pirmos santuokos augina du vaikus, kitos santuokos kol kas dar nėra.

APIE KĄ?

"Darbas kontoroje veda į špitolę?"

Jis „What’s Next?” ruošiasi atskleisti kai ką labai svarbaus. Sužinosime kaip išlikti fiziškai ir protiškai sveikiems dirbant biure.

Dirbdami ofisuose darbe uždarose patalpose, nepatogiomis pozomis, darydami besikartojančius judesius, bendraudami su neįdomiais žmonėmis, praleidžiame didesnę šviesios dienos ir aktyvaus laikotarpio dalį. Tai nėra priimtina mūsų kūnui, kuris buvo sukurtas lakstyti smėliu basas ir alkanas per šalčius ir karščius. Ir mes už tai mokame: savo sveikata, gerbūviu, emocijomis, energija, o pagalbos ieškome vaistinėse ar ligoninėse. Ką darome blogai ir kaip to išvengti? Kaip pabusti be kavos, o užmigti be alkoholio?


TENDENCIJA: HOMO HOLISTICUS

PRANEŠIMAS: LT KALBA


PREVIOUS NEXT