light installation

ŽYGIMANTAS KUDIRKA: „Visi mes iš ateities ir dar į ją sugrįšim“ (LT)

Artist

LT

ŽYGIMANTAS KUDIRKA (LT)

„Visi mes iš ateities ir dar į ją sugrįšim“

Žygimantas Kudirka – tekstų autorius ir atlikėjas, kuriantis interaktyvios poezijos, dirbtinių kalbų ir avangardinio repo srityse. Savo kūryba menininkas siekia atrasti universalų dialektą, kurį suprastų ir augalai, ir gyvūnai, ir kūdikiai, ir visos busimos evoliucijos grandys. Ž. Kudirkos darbas – tai 520x220 cm neoninio užrašo ant namo sienos instaliacija, kurią pro savo ateities būsto langus matys ir pats autorius. Sakinys švyti balta, dangiška spalva – taigi ateitis nėra nužmoginama ir technokratinė, o greičiau utopinė ir net nostalgiška. Kol sūnūs semia stiprybę iš praeities, daugkartinis festivalių ir apdovanojimų laureatas siūlo alternatyvią perspektyvą ir kildina mus iš ateities, link kurios viltingai judame kruiziniu greičiu.

Tekstas: Žygimantas Kudirka

Dizainas: Ugnė Balčiūnaitė


EN

ŽYGIMANTAS KUDIRKA (LT)

“We are all from the future and one day we will return”

Žygimantas Kudirka is an author and performer who creates in the field of interactive poetry, artificial language and avant-garde rap. In his creative work, the artist aims to discover a universal dialect that could be understood by plants, animals, babies and all future links in the evolutionary chain. Kudirkas’ contribution to the Open Gallery is a 520 x 220 cm neon wall-mounted installation that the artist himself will be able see through the windows of his own future home. The sentence glows in a white, heavenly colour – a sign of a future that is not unhuman and technocratic but rather utopian and even nostalgic. While the sons of the nation draw strength from the past, this winner of countless festivals and awards offers an alternative perspective that gives us roots in a future towards which we can cruise with hope.